GODI

Lokstenes svētnīca iekārtota kā dievsēta latvisko ģimenes godu un gadskārtu svinībām. Galvenie cilvēka mūža godi ir kūmības (krustabas), vedības jeb līdzināšana (kāzas) un bedības.

Godu sezona no aprīļa beigām līdz 31. oktobrim. 


KRUSTABAS

Krustabas pirms tam jāpiesaka, jāsaskaņo ierašanās diena un laiks

Pieteikties var zvanot, rakstot vai aizpildot Notikuma pieteikumu.

Jāvienojas ar svētnieku par krustabu vadīšanu

Svētnieku sarakstu vaicājiet zvanot vai rakstot. Vai arī Jums jau ir savs godu vadītājs.

Ziedojums

Katra dzimta aicināta svētnīcai atstāt ziedojumu, lai dotu ziedu savas dzimtas svētībai un veiksmīgam turpinājumam. Zieda veids un apmērs nav noteikts.

VEDĪBAS JEB LĪDZINĀŠANA

Vedības pirms tam jāpiesaka, jāsaskaņo ierašanās diena un laiks

Pieteikties var zvanot, rakstot vai aizpildot Notikuma pieteikumu.

Jāvienojas ar svētnieku par vedību vadīšanu

Svētnieku sarakstu vaicājiet zvanot vai rakstot. Vai arī Jums jau ir savs godu vadītājs. 

Ziedojums

Katra jaunā ģimene aicināta svētnīcai atstāt ziedojumu, lai dotu ziedu savas dzimtas svētībai un veiksmīgam turpinājumam. Zieda veids un apmērs nav noteikts. 

PIESAKI SAVAS ĢIMENES GODUS