29. aprīlī atklājam apmeklētāju sezonu

2024-04-29

No 12024. gada 29. aprīļa sākam apmeklētāju, svētceļotāju un viesu sezonu.

Lēni lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā;
Dieviņam lēni zirgi,
Lēni kaltas kamaniņas. 

Piesaki Lokstenes svētnīcā:

- Dzimtas godus - krustabas vai vedības;

- Īpašu apmeklējumu īpašā vietā darba kolektīvam, domubiedru grupai, dzimtai vai saimei;

- Individuālu vai grupas svētceļojumu dievsētā, lai satiktos ar senču zināšanām.

Piesaki notikumu te: NOTIKUMS LOKSTENES SVĒTNĪCĀ

Lai laiks svētnīcā top piepildīts, pilns gaismas un Dievpalīga!